Březen 2008

Brytney

29. března 2008 v 19:04 | Sonicina |  Sims 2 videa

rihana

29. března 2008 v 17:35 | Sonicina |  Sims 2 videastahnout super obleceni

24. března 2008 v 15:23 | Sonicina |  Sims 2

1 2 3 4 5 6 7

Stylistsims.net © 2006 - 2008 All Rights Reserv


super

22. března 2008 v 19:55 | Sonicina |  Sims 2

vítězky Miss sims 2007

:
//<![CDATA[ &lt;!-- google_ad_client = "pub-7766158119174271"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = "300x250_as"; google_ad_type = "text"; google_ad_channel = "4688378314+7862089930"; google_color_border = "FFFFFF"; google_color_bg = "ffffff"; google_color_link = "000000"; google_color_text = "000000"; google_color_url = "000000"; //--&gt; //]]>

oci

22. března 2008 v 19:53 | Sonicina |  Sims 2 stahnout
Glittery Lidded Eyeshadows - 10 colours

Multi-Coloured Eyeshadows - 7 colours

Night Eyeshadows - 10 colours

Glittery Shimmering Eyeshadows - 10 colours

Natural Lids - Maxis Colours + Pale
Pastel Lidded Eyeshadow - 5 colours

Earth Lidded Eyeshadow - 5 colours

Metallic Lidded Eyeshadow - 5 colours

Dark Lidded Eyeshadow - 5 colours


sims ě dowland

22. března 2008 v 19:47 | Sonicina |  Sims 2

cheaty 2

Cheaty

Základní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
KachingPřidá 1 000 §
MotherlodePřidá 50 000 §
MoveObjects [on/off]Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné.
Aging [on/off]Zapne/vypne stárnutí.
StretchSkeleton [číslo]Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).
intProp maxNumOfVisitingSims [číslo]Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false]Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.
boolprop constrainFloorElevation [true/false]Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.
boolProp simShadows [true/false]Zapne/vypne stíny Simů.
intProp censorGridSize [0 - 8]0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR - V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!
boolProp displayPaths [true/false]True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.
faceBlendLimits [on/off]Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost.
boolProp constrainFloorElevation [true/false]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Autopatch [on/off]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
ExitZavře cheatovací řádek.
Pets cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop ControlPets [on/off]Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false]Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false]Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false]V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly.
boolprop PetsFreeWill [true/false]Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwningsOdstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFencesOdstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWallsOdstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs]Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWallsOdstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75]Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku
Open for Business cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
AddneighbortoFamilycheat [on/off]Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy.
Forcetwins(pro vybranou těhotnou Simku) Simka porodí dvojčata.
Plumbbobtoggle [on/off]Vypne zobrazování "diamantu" nad hlavou Sima.
Sethour [0-23]Změní čas ve hře.
Ctrl + Alt(Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.
Nightlife cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop allObjectLightsOn [true/false]Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána.
familyfunds JMÉNO XXXXPřidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.
roofslopeangle [15 - 75]Úprava sklonu všech střech na pozemku.
showHeadlines [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--.
unlockCareerRewards(pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives(pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.
aspirationPoints hodnota(pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.
lockAspiration [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel [0 - 5](pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.
agesimscheat onAktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightingFile [název_souboru]Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.
Univerzitní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >).
setHighestAllowedLevel [číslo]Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji.
changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety]Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential - rezidenční
community - obecní
greek - řecký dům
dorm - kolej
secretsociety - tajný spolek
Filmařské cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
Slowmotion [0-8]0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessiong [true/false]Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10.
Bloom [R] [G] [B] [X]Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření.
Filmgrain [0-1]Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné.
Letterbox [0.0 - 0.4]Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.
Virgnette [X] [Y] [X]Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.
Pozemkové cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop lotWater [true/false]False = odstraní vodu na pozemcích.
boolprop lotTerrainPaints [true/false]False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.
boolprop showFloorGrid [true/false]Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.
boolprop objectShadows [true/false]False = odstraní stíny u venkovních objektů.
boolProp guob [true/false]False = odstraní stíny u vnitřních objektů.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima.
boolprop locktiles [true/false]False = můžete umístit podlahu i na silnici.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false]Zapne/vypne zrcadlení.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.
Cheaty pro sousedství
Přesný zápis cheatu:Význam:
deleteAllCharactersVymaže všechny postavy v sousedství.
TerrainType [desert/temperate]Přepíná mezi pouští a normálním terénem.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]False = nezobrazí silnice.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]False = nezobrazí vodu.
boolprop displayLotImposters [true/false]False = nezobrazí stavby na pozemcích.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]False = nezobrazí mosty.
boolprop lotTerrainLighting [true/false]False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.
boolprop carsCompact [true/false]True = auta na silnicích jsou detailnější ;)
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false]Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.
boolProp carsOnRight [true/false]Auta jezdí vpravo nebo vlevo.
terraintype [desert/concrete]Typ terénu.
nhdregiontype desert [desert/concrete]

sims 2 fotky

22. března 2008 v 19:42 | Sonicina |  Sims 2

¨video monerose

22. března 2008 v 19:32 | Sonicina |  Sims 2 videa
energy.jpg picture by monrose_photosenna.jpg picture by monrose_photo


sims 1 or sims 2

22. března 2008 v 12:14 | Sonicina |  Sims 2 videa
http://www.youtube.com/watch?v=NkxO2hrQFWA

sims2ucesy

22. března 2008 v 12:11 | Sonicina |  Sims 2
otky z minidatadisku (věci z něj):

Stahujte:ZDE

Od blogu Abass ZKOPČENÝ!

Celebrity Stuff

15.3.2008 20:46| Carya a Renča | Minidatadisky
Od blogu abass.blog.cz
StahujteZDE
JE TO ZADARMO AŽ NA STRÁNKU NAJEDETE DEJTE FREE A PAK OPIŠTĚ KOD Z OBRÁZKU
Fakt doporučuju neudělalla jsem to já ale Dosaba

Jak stahovat vlastní objekty do the Sims 2

15.3.2008 20:43| Carya a Renča | Poradna
Nevíte jak stahovat objekty do The Sims 2 tak tedy máme velkou
možnost vám poradit NYNÍ DALŠÍ POKYNY:
Ke stahování vlasů,oblečení atd. na nějakých stránkách po stažení určitého downloadu se download neobjeví ve hře a proto je lepší mít v pc nainstaovaný program WinRar
WinRar ke stažení

Tady je stránka s downloady na které je vzor stahování ukázán:Klik na stránku s downloady

Svámi byla Carya a Renulka
Nashle

Studentské Knihy

15.3.2008 20:39| Carya | Hacklé Objekty

Ovladací Zrcadlo

15.3.2008 20:38| Carya | Hacklé Objekty

Kam dál:

//<![CDATA[ &lt;!-- pp_gemius_identifier = new String('d1NFNAMJ2dyYjmGEM9vcS_W0HUwdA2O0BkuqlLEZFqH.27'); gemius_href= new String(document.location); if (document.referrer) { gemius_ref = new String(document.referrer); } else { gemius_ref = ""; } if(typeof(Error)!='undefined') eval("try { if (typeof(top.document.referrer)=='string') { gemius_ref = top.document.referrer } } catch(gemius_ex) {}"); iname = new String('id='+pp_gemius_identifier+';ref='+escape(gemius_ref.substring(0,299))+';href='+escape(gemius_href.substring(0,299))+';'); document.write('&lt;div&gt;&lt;iframe src="http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html" name="'+iname+'" width="1" height="1" frameborder="0" scrolling="no"&gt;&lt;\/iframe&gt;&lt;\/div&gt;'); //--&gt; //]]>

sims 2 stahnout

22. března 2008 v 12:09 | Sonicina |  Sims 2
ča | Downloads
Rtěnky - klikněte pod obrázek na downloa


Číslo/Number : 09
Datum/Date :
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 24 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 10
Datum/Date :
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 25 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 11
Datum/Date :
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 25 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 12
Datum/Date :
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 25 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info
Číslo/Number : 21
Datum/Date : 3.9.2005
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 33 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 22
Datum/Date : 3.9.2005
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 34 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 23
Datum/Date : 3.9..2005
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 34 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 24
Datum/Date : 3.9.2005
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 30 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info
Číslo/Number : 33
Datum/Date : 23.5.2006
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 31 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 34
Datum/Date : 23.5.2006
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 31 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 35
Datum/Date : 23.5.2006
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 30 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Info

Číslo/Number : 36
Datum/Date : 23.5.2005
Vyrobil/Creator : Janamou
Velikost/Size : 30 kB
Typ/Type : Rtěnka/Lipstick
Infocassie fotecky

22. března 2008 v 12:03 | Sonicina
7 | verča | photo!
photo

cassie-vystoupení

28.10.2006 11:56 | verča | photo!
photo

cassie-awards

28.10.2006 11:54 | verča | photo ruzný akce!
photo

cassie02

28.10.2006 11:53 | verča | photo!
photo

cassie v plavkách

28.10.2006 11:51 | verča | photo!
photo

cassie on music festival

28.10.2006 11:49 | verča | photo ruzný akce!
photo

cassie on TRL

28.10.2006 11:47 | verča | photo ruzný akce!
photo

autogramiáda

28.10.2006 11:45 | verča | photo ruzný akce!
photo

tapetka

28.10.2006 11:43 | verča | tapetky na plochu!
photo

cassie01

28.10.2006 11:42 | verča | photo!
photo

cassie-zblizka!

28.10.2006 11:35 | verča | photo!
photo

sexy foto!

27.10.2006 15:45 | verča | photo!

Cassie - Me&You text

27.10.2006 13:39 | verča | texty
Cassie - Me&You
You´ve been waiting so long
I´m here to answer your call
I know that I shouldn´t have had you waiting at all
I´ve been so busy, but I´ve been thinking about what I wanna do with you

I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
They heard I was good, they wanna see if it´s true
They know you´re the one I wanna give it to
I can see you want me too
Now, it´s me and you

It´s me and you, now
I´ve been waiting (Waiting)
Think I wanna make that move, now
Baby, tell me if you like it (Tell me if you like it)
It´s me and you, now
I´ve been waiting
Think I wanna make that move, now
Baby, tell me how you like it

I was waiting for you to tell me you were ready
I know what to do, if only you would let me
As long as you´re cool with it, I´ll treat you right
Here is where you wanna be

I know them other guys, they been talking bout the way I do what I do
They heard I was good, they wanna see if it´s true
They know you´re the one I wanna give it to
I can see you want me too
And now, it´s me and you

It´s me and you now (Baby, it´s me and you)
I´ve been waiting
Think I wanna make that move, now (Thinking bout making that move)
Baby, tell me if you like it (Tell me if you like it)
It´s me and you, now (Uh-huh)
I´ve been waiting (Hey)
Think I wanna make that move, now (Wanna make a move)
Baby, tell me how you like it (Yea)

Baby, I´ll love you all the way down
Get cha right where you like it, I promise you´ll like it (I swear)
Just relax and let me make that move (It´s our secret thang)
Keep it between me and you

It´s me and you, now (Oh Yea-a)
I´ve been waiting
Think I wanna make that move, now (Move now)
Baby, tell me if you like (Tell me if you like it)
It´s me and you, now (Yea)
I´ve been waiting
Think I wanna make that move, now (Gonna make a move now)
Baby, tell me how you like it
It´s me and you

Baby ill love you all the way down
Get you just where you like
I promise you´ll like it(i swear)
Just relax and let me make a move(it´s now secret)

It´s me and you, now
I´ve been waiting (Waiting)
Think I wanna make that move, now
Baby, tell me if you like it (Tell me if you like it)
It´s me and you, now
I´ve been waiting
Think I wanna make that move, now
Baby, tell me how you like it

It´s me and you, now
I´ve been waiting (Waiting)
Think I wanna make that move, now
Baby, tell me if you like it (Tell me if you like it)
It´s me and you, now
I´ve been waiting
Think I wanna make that move, now
Baby, tell me how you like it.

fotecky

22. března 2008 v 11:56 | Sonicina
http://www.youtube.com/watch?v=C39m74GCnYY&feature=related

Shin

//<![CDATA[ &lt;!-- google_ad_client = "pub-7766158119174271"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = "300x250_as"; google_ad_type = "text"; google_ad_channel = "4292576969+7862089930"; google_color_border = "FFFFFF"; google_color_bg = "ffcc66"; google_color_link = "ff0000"; google_color_text = "330033"; google_color_url = "ff0000"; //--&gt; //]]>

Nový komentář

jméno:zapomenout
E-mail:web:
Text:

napište číslicemi hodnotu sto tisíc: <input type="text" name="secondaryMail" value="" /> //<![CDATA[ // &lt;![CDATA[ var ansa = Array('10000', '1429', '0', '613'); document.write('&lt;input type="hidden" name="secondaryMail" value="' + ansa[0] + ansa[2] + '' + '" /&gt;'); // ]]&gt; //]]>//<![CDATA[ // &lt;![CDATA[ if (getCookie('discuss_name')) { var formColumn = document.getElementById('discuss_name'); formColumn.value = getCookie('discuss_name'); } if (getCookie('discuss_email')) { var formColumn = document.getElementById('discuss_email'); formColumn.value = getCookie('discuss_email'); } if (getCookie('discuss_web')) { var formColumn = document.getElementById('discuss_web'); formColumn.value = getCookie('discuss_web'); } // ]]&gt; //]]>

Aktuální články


us5 fotky a video super

21. března 2008 v 15:21 | Sonicina

Anketa

http://www.youtube.com/watch?v=ZDQzIldQpL8

fotky

21. března 2008 v 15:09 | Sonicina
This is alternative content.

komyx-uplne jiny jmenuje se

17. března 2008 v 22:54 | Sonicina

Komix-rodinka Popovi-6.DÍL

Č
Jednou ráno si šla Linda udělat snídani Ashley spala a Daniel byl v práci.▲
Dala jídlo do mikrovlné trouby a najednou slyší jak Ashley brečí rychle za ní běží. A když se vrátila uviděla mikrvlnou troubu jak celá hoří.▲
Rychle běžela k telefonu a zavolala hasiče.za asi 5 minut pred barakem už stálo hasické auto.▲
Hasič rychle běžel do místnosti ve které hořelo a uhasil to.▲mezitím se Daniel vrátil z práce.
Za chvilku bylo vše uhaseno.Linda mu poděkovala a hasič odjel▲
Oba se uklidnili a šli si lehnout aby se vyspali protože druhý den bude Ashley slavit narozky.▲
Druhý den šla Linda zavolat všem hostům aby přišli na Ashliny narozky.▲
Daniel zatím připravil zahradu na oslavu vypadalo to takto: ▲
Když všichni dorazili na oslavu přinesla Linda Ashley k dortu a ostatní koukali jak Linda svoukává svíčky protože Ashley to ještě neumí.Potom si na Ashley všichni ještě připili.▲
Ashley vyrostla vypadá ted takto▲
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
//<![CDATA[ //]]>